traditional wushu competition wushu san shou

Rules of International Wushu Sanshou Competition