traditional wushu competition wushu san shou

国际武术散手竞赛规则